Rajat - KidsRights
Action developer

"Er is altijd een betere manier."

Rajat (18)
India
Thema: Milieu

Rajat's project: Het belang van een groene omgeving

Rajat wil mensen in zijn gemeenschap bewust maken van het belang van bomen door het organiseren van een bewustwordingsbijeenkomst om hen het belang van een groene omgeving te leren. Hij zal ook een demonstratie organiseren over het belang van herbebossing en 100 bomen planten in zijn gemeenschap met de hulp van de dorpelingen.

Inloggen