Rumah Faye - KidsRights
Dream big

Kinderen bevrijden van mensenhandel, misbruik en uitbuiting in Indonesië door preventie, redding en herstel

Rumah Faye (3)
Indonesië
Thema: Kinderhandel

Preventie van kinderhandel in Nongsa

Finalist van de Internationale Kindervredesprijs 2017 Faye richtte in 2013 Rumah Faye op. Met als doel om met uitgebuite kinderen te werken, omdat ze het gevoel had dat er een duidelijk gebrek was aan de implementatie van een peer-to-peer onderwijssysteem over reproductieve gezondheid dat discussies begon met de kinderen in hoge- risicogebieden, in plaats van er alleen maar mee te praten. Sindsdien hebben ze in 2016 een schuilplaats in Batam opgezet voor hun reddings- en herstelprogramma's.

Organisatie
Rumah Faye richt zich grotendeels op het opleiden van lokale gemeenschappen en het betrekken van tieners en andere belanghebbenden in de gemeenschap in discussies over kinderbescherming, kinderrechten en reproductieve gezondheid. Onder de paraplu van de drie hoofdprogramma's, preventie, redding en herstel, heeft Rumah Faye veel activiteiten, zoals lessen over reproductieve gezondheid, kinderbescherming, mensenhandel of het Kinderrechten Verdrag.

Project 
Dit project valt onder het preventieprogramma, waar kinderen met een hoog risico deelnemen aan discussies over reproductieve gezondheid en de problemen eromheen. Het gaat om een Jeugdforum in de provincie Nongsa. Deze groep zal worden geholpen bij het starten van peer-to-peer onderwijs door hen te voorzien van materiaal. Ze zullen optreden als agents of change en kwesties zoals de rechten van kinderen en uitbuiting tegen kinderen onder de aandacht brengen. Daarnaast kunnen ze mogelijke gevallen van kindermishandeling detecteren. Het project is bedoeld om het bewustzijn te vergroten en gedragsverandering van de begunstigden aan te moedigen, gerelateerd aan kinderbescherming en kinderrechten.

Inloggen