Saieduzzaman - KidsRights
Action developer

“Ik wil me inzetten voor de rechten van kinderen omdat ik zelf ook een kind ben en de problemen van kinderen begrijp.”

Saieduzzaman (17)
Bangladesh
Thema: Onderwijs

Saieduzzaman’s project: Ullash School

Saieduzzaman wil een school oprichten voor kinderen die in armoede leven, zodat zij gratis onderwijsmateriaal kunnen ontvangen zonder dat financiële problemen een belemmering vormen.

Inloggen