Samuel - KidsRights
Action developer

“Leiders conformeren zich niet, zij hervormen. Wie zich conformeert, voedt middelmatigheid, wie hervormt, kweekt verandering.”

Samuel (22)
Nigeria
Thema: Gendergelijkheid

Samuel’s project: Red het meisjeskind

Samuel wil met jongeren in gesprek gaan over de culturele aspecten van gender en reproductieve kwesties en de impact van sommige culturele praktijken (besnijdenis van vrouwen en kindhuwelijken) op de rechten van meisjes op onderwijs. Hij is ook van plan om bijeenkomsten te houden met culturele leiders in zijn gemeenschap en om peer-to-peer learning en gesprekken over hiv en aids en seksuele reproductieve gezondheid bij meisjes en jongens te ondersteunen, door middel van campagnes in zijn gemeenschap.

Inloggen