Sikha - KidsRights
Action developer

"Als je een sterke vastberadenheid en wilskracht hebt, dan kun je alles doen."

Sikha (16)
India
Thema: Milieu
het spelen met vrienden en het lezen van boeken

Sikha's project: Bewustmaking van de milieuproblematiek

Shika wil het bewustzijn van de milieuproblematiek vergroten en haar belangrijkste focus ligt op het verminderen van het gebruik van plastic. Om haar doelstellingen te bereiken zal zij een bewustwordingskamp, een deur-tot-deur campagne en een demonstratie organiseren.  

Inloggen