Smrutisikha - KidsRights
Action developer

"De jeugd wordt een succes als ze besluiten om te handelen."

Smrutisikha (14)
India
Thema: Milieu
het spelen met vrienden en het zingen van liedjes

Smrutisikha's project: Het belang van waterbesparing

Een van de problemen die de Smrutisikha-gemeenschap ondervindt, is ontbossing. Daarom wil ze dat de kinderen en ouders in haar gemeenschap zich bewust zijn van het belang van waterbesparing en het gevaar van watertekorten in de toekomst. Om dit te bereiken zal ze een bewustwordingsbijeenkomst, een demonstratie, herbebossingscampagnes en huis-aan-huis-campagnes organiseren.

Inloggen