Sondos - KidsRights
Action developer

“Het leven gaat over het accepteren van uitdagingen, doorgaan en genieten van het avontuur.”

Sondos (21)
Egypte
Thema: Geweld
Lezen en vrijwilligerswerk

Sondos 'bewustwordingscampagne

Sondos zet zich in tegen geweld tegen kinderen. Daarom organiseert ze debatavonden om mensen te informeren over de verschillende soorten geweld en om hen erover te laten praten. Ze gaat ook een social media campagne starten om het bewustzijn over dit onderwerp te vergroten.

Inloggen