Sukanti - KidsRights
Action developer

"Ga niet door het leven, groei er doorheen."

Sukanti (18)
India
Thema: Onderwijs
spelletjes spelen, lezen, computers

Sukanti's project: Het ontwikkelen van de capaciteit van het schoolbestuur

Sukanti wil de capaciteit van het schoolbestuur (SMC) ontwikkelen. Zij zal een bewustwordingsbijeenkomst doen met ouders, SMC-leden en leerlingen om zich bewust te worden van de rol van het SMC op school. Ook zal ze een bijeenkomst doen met SMC-leden om hen te laten inzien wat hun verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast zal ze ook een training organiseren voor de SMC-leden met behulp van YCDA.

Inloggen