Uriah - KidsRights
Action developer

“De echte kans op succes ligt in de persoon en niet in het werk.”

Uriah (23)
Liberia
Thema: Onderwijs

Uriah's project: Het bieden van scholing aan kinderen

Veel kinderen in de gemeenschap van Uriah gaan niet naar school vanwege een gebrek aan financiële steun om ze op school te houden. In zijn gemeenschap zijn kinderen bereid om naar school te gaan, maar er is geen steun. Hij wil deze kans aangrijpen om die kinderen te helpen door gebruik te maken van online en offline belangenbehartiging, fondsenwerving en bewustwording.

Inloggen