Update Luc - KidsRights
Update

Update Luc

Update Luc

Wat heeft Luc gedaan?
Eerst heeft Luc trainingen over kinderrechten gegeven aan de jonge deelnemers. Later organiseerden hij ook discussiegroepen, om de opgedane kennis te delen en de kinderen met hun ouders in discussie te laten gaan. Daarnaast is Luc nog bij families op bezoek gegaan om de negatieve gevolgen van huiselijk geweld te bespreken en zo kennis hierover te verspreiden.

Hoe is het gegaan?
Luc heeft in het vluchtelingenkamp 40 kinderen (10 tot 17 jaar), 30 ouders, 3 kerkleiders, 5 schoolbestuurders en 2 lokale leiders bereikt met zijn trainingen, discussiegroepen en huisbezoeken. De discussiegroepen vond hij het meest succesvol. Kinderen en hun ouders schreven voor zichzelf de grootste problemen die ze met elkaar hebben op. Vervolgens gingen ze met elkaar in discussie over mogelijke oplossingen. De kinderen stelden zich open op en durfden zich goed uit te spreken. 

Op welke manier heeft Luc impact gemaakt?
Luc heeft impact gemaakt doordat zowel de kinderen als hun ouders hebben aangegeven waar ze mee zitten en samen gezocht hebben naar andere manieren om met elkaar om te gaan, zonder geweld. Luc had niet verwacht dat ouders en kinderen zo open deze discussie in zouden gaan.

Wat ging er goed?
Het was niet zijn doel om lokale leiders uit het vluchtelingenkamp te betrekken in zijn project, maar toch toonden ze veel interesse, waardoor ze hem geholpen hebben. Luc wil graag doorgaan met het geven van trainingen en daarin vooral onderwerpen als kindhuwelijken en ongewenste zwangerschappen behandelen. Ook wil hij graag kinderclubs in het vluchtelingenkamp oprichten, zodat kinderen hun kennis over kinderrechten met elkaar blijven delen.

Inloggen