Jeff - KidsRights
“Iedereen heeft een rol te spelen. Ik deed het, dus jij kan het ook!”
Naam

Jeff

Land van herkomst
Kenia
Huidig land
Kenia
Leeftijd
17
Thema:

Al op jonge leeftijd heeft Jeff last van jiggers gehad. Jiggers zijn kleine insectjes die onder je huid gaan zitten en daar eitjes leggen. Hierdoor gaat de huid ontsteken, wat grote gevolgen heeft voor je gezondheid. Jeff kon door de infecties op zijn voeten en billen vaak niet naar school, omdat hij niet goed kon zitten of lopen. Veel kinderen en volwassenen in Jeff z’n buurt kampen met dezelfde problemen.

Toen Jeff 9 jaar was, besloot hij in actie te komen. Wat kon hij doen om de jiggers tegen te gaan? Lees hier meer over Jeff zijn changemaking project!

Jeff wil in de toekomst zowel kinderen als volwassenen blijven helpen en hun levens veranderen. Een lach op ieders gezicht, is Jeff z’n missie.

Initiatieven van onze Changemakers

Natuur
De natuurworkshops van Isha
Wat is het probleem?  De klimaatverandering; er wordt volgens Isha veel over gepraat en iedereen ziet de natuur om zich heen ook veranderen, maar er gebeurt weinig. Het gaat nog te veel over geld en te weinig over het welzijn van mens en cultuur. Er moeten stappen gemaakt gaan worden! Isha wil er voor zorgen dat de nodige stappen gezet worden en zo de wereld in beweging brengen. Wat is Isha’s oplossing? Isha’s oplossing is een driedaagse workshop over Life Beyond Development, waarmee andere soorten ontwikkelingen besproken worden, dan we gewend zijn. In de workshop wordt er gewerkt met films, discussies, spelletjes, verhalen en wandelingen door de natuur. De jonge deelnemers leren hierdoor kritisch te kijken naar hun omgeving. Op deze manier zijn ze in staat om meer duurzame en doordachte beslissingen te maken over onderwerpen als onderwijs, gezondheidszorg en de natuur. Het driedaagse workshopprogramma: Dag 1: De Life Beyond Development workshop waar de deelnemers kijken naar verschillende soorten van ontwikkeling en de effecten hiervan op de natuur en de mensen. Dag 2: De deelnemers gaan aan de slag, zodat ze zien hoe snel je resultaat kan hebben. Ze werken op deze workshop dag in de tuin. Dag 3: De natuur in! De deelnemers gaan wandelend meer in contact komen met hun omgeving, de natuur en het klimaat. De 20 tot 25 deelnemers van de workshop zijn de kinderen uit de buurten waar de organisatie van Isha’s ouders werkt. Wat is het doel?  Ze hoopt te zien dat kinderen na haar workshops kritisch gaan kijken naar hoe de wereld nu handelt en daar zelf een mening over vormen. Daarnaast hoopt ze dat de kinderen zelf actie gaan ondernemen in hun eigen omgeving. Het maakt niet uit hoe klein of groot de actie is! Hoe gaat Isha te werk?  Isha’s rol is het bedenken, opzetten en uitvoeren van het project. Daarnaast blijft ze onderzoek doen naar de huidige manier waarmee de klimaatverandering tegen wordt gegaan. Ze denkt dat het een uitdaging wordt om veel kinderen te laten deelnemen, vooral omdat hun ouders eerst overtuigd moeten worden. Isha verwacht dat veel ouders bang zijn dat het ten koste van het schoolwerk van de kinderen zal gaan. Wie heeft Isha nodig?   ·         De organisatie van haar ouders voor advies ·         Lokale organisaties die hetzelfde doel hebben als zij ·         Haar 5 teamleden die meewerken aan het geven de workshops Wat heeft Isha nodig?   ·         Tips en feedback van KidsRights ·         De ervaringen van andere changemakers wereldwijd
Seksuele voorlichting
Ballah's Pad4Progress training & campagne
Wat is het probleem?  In Liberia vormt menstruatie voor veel meisjes en vrouwen een groot probleem. Het wordt als iets negatiefs gezien, terwijl het heel natuurlijk is. Hierdoor gaan veel meisjes niet naar school als ze ongesteld zijn. Naast de negatieve reacties, zijn er vaak ook geen schone wc’s. Dit maakt het voor meisjes moeilijk om zich te verschonen. Wat ook een probleem is zijn de prijzen van maandverband en tampons, het is vaak niet te betalen. Om die reden wordt er gezocht naar goedkopere alternatieven, die vaak onhygiënisch zijn, wat de kans op infecties vergroot. Door het taboe rondom menstruatie, weten meisjes er maar weinig over. Ballah wil ervoor zorgen dat dit taboe doorbroken wordt, meisjes en vrouwen weten hoe ze zichzelf moeten verzorgen tijdens hun menstruatie en dat iedereen naar school blijft gaan. Wat is Ballahs oplossing? Ballahs project heet Pad4Progress (P4P). P4P bestaat uit het geven van een training en het creëren van bewustzijn rondom menstruatie. De training is voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot en met 24 jaar. In deze training wordt alles verteld over menstruatie en geleerd hoe ze thuis betaalbaar maandverband (pad) kunnen maken. Met een online campagne wordt er aandacht gevraagd voor menstruatie en bewustzijn hierover gecreëerd. Het is belangrijk dat mensen meer kennis over menstruatie hebben, zodat het negatieve beeld erover verdwijnt. Ze hopen op deze manier ook de Liberiaanse overheid te bereiken, zodat maandverband goedkoper wordt. Wat is het doel?  Ballah wil met P4P 8.000 mensen bereiken met zijn online campagne en 100 deelnemers tijdens zijn training. Zijn doel is bereikt als geen enkel meisje nog school mist doordat ze ongesteld is en alle meisjes gratis maandverband kunnen gebruiken. Hoe gaat Ballah te werk?  Ballah is de projectleider van P4P en zal zijn team aansturen. Hij gaat over de tijdsplanning, het zoeken van een trainingslocatie en het regelen van professionals die willen meewerken aan de training. Daarnaast ontwikkelt hij de content voor de online campagne. Het zal vooral gaan om artikelen over: Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR); Manieren om maandverband goedkoper te maken; Het geven van seksuele voorlichting (en dus voorlichting over menstruatie) op school; Schone wc’s op scholen en andere publieke plekken.   Zijn projectteam zal langs scholen in zijn stad gaan om deelnemers voor de training te werven. Tijdens de online campagne wordt gebruik gemaakt van verschillende social media kanalen, waarmee zeker 10.000 online volgers bereikt kunnen worden. Wie heeft Ballah nodig?   Zijn Rights Holders Network (RHN) team, lees hier meer over RHN  Professionals en experts die kunnen helpen bij de training Het P4P team bestaat uit 15 jongeren. Samengesteld met jongeren uit zijn RHN team, van scholen en andere kinderrechtenorganisaties Deelneemers voor zijn training Wat heeft Ballah nodig?   Facebook, Instagram en YouTube voor de online campagne Flyers Stickers Een locatie voor de training Een laptop voor zijn presentatie Vervoer voor de trainers Snacks voor de deelnemers
Handicaps
Aznova's Workshops voor Inclusiviteit
Wat is het probleem? In Aznova’s woonplaats is de kans op orkanen groot. Het gebied is kwetsbaar voor natuurrampen. Er zijn maatregelen die bescherming hiervoor bieden, alleen zijn die niet voor mensen met een handicap. Hierdoor lopen kinderen en ouderen met een handicap veel meer risico wanneer er een natuurramp is. Ook het onderwijs wordt niet aangepast voor kinderen met een handicap, wat ervoor zorgt dat ze niet meekomen. Kinderen met een handicap worden vaak gezien als een last voor het gezin of de hele gemeenschap, waardoor ze gedwongen zijn beperkter leven. Wat is Aznova’s oplossing? Aznova wil dat kinderen met een handicap ook goed onderwijs krijgen en veilig zijn tijdens natuurrampen. Dat wil ze doen door aandacht hiervoor te vragen en het bewustzijn over het recht op onderwijs en bescherming voor kinderen met een handicap, te vergroten. Ze is van plan om dit te bereiken door het geven van workshops en begeleidingssessies. Deelnemers hiervan worden kinderen met een handicap, hun ouders, jongeren en lokale politici. Tijdens de workshop gaat Aznova kinderen met een handicap neerzetten als rolmodel, om zo te laten zien dat elk kind krachtig is en dezelfde rechten heeft. Ze wil dat kinderen zichzelf gaan neerzetten als leiders en de gemeenschap gaan aanpassen voor kinderen met een handicap. De begeleidingssessies zijn met de gehandicapte kinderen en hun ouders, om in gesprek te gaan en ze informatie te geven. Ze hoopt hen te laten inzien dat het hebben van een handicap niet gezien hoeft te worden als last voor de familie. Wat is Aznova’s doel? Aznova’s doel is dat kinderen met een handicap de zorg krijgen die ze nodig hebben, gerespecteerd worden en gelijke rechten hebben. Haar project is een succes als kinderen met een handicap niet langer gediscrimineerd worden. Daarnaast vindt Aznova het belangrijk om leiders en lokale politici aan te spreken. Zodat ze zich beseffen dat het belangrijk is om onderwijs en veiligheid mogelijk te maken voor kinderen met een handicap. Hoe gaat Aznova te werk? Aznova leidt haar eigen project. Ze hoopt op veel betrokkenheid en participatie van andere kinderen, zodat ze samen mooie resultaten kunnen behalen. Wat heeft ze nodig? Aangepast lesmateriaal voor de kinderen met een handicap. Wie heeft ze nodig? Aznova verwacht ondersteuning nodig te hebben van professional, zodat ze de kinderen met een handicap de gepaste begeleiding kan bieden. Daarnaast heeft ze (gehandicapte) kinderen en hun ouders nodig om de workshops en begeleidingssessies te laten plaatsvinden.
Doe mee
Word zelf een changemaker! Sluit je aan bij onze Changemakers Movement. Schrijf je in en ontvang inspiratie en tips vanuit de Movement.

Welkom bij de KidsRights Changemakers Movement!

Wil jij een verschil maken in kinderrechten? Iedereen kan een changemaker zijn! Bekijk de video om meer te weten te komen. Wil je je inschrijven als changemaker? Of wil je eerst de rest van het platform bekijken? 

Taal
Log-in