Aznova - KidsRights
Action developer

Aznova (22)
Bangladesh
Thema: Handicaps

Aznova's Workshops voor Inclusiviteit

Aznova was genomineerd voor de Kindervredesprijs in 2017. Aznova woont in een gemeenschap waar kinderen met een handicap worden gezien als een last. Gehandicapte kinderen hebben vaak geen toegang tot hele normale dingen zoals school en zorg. Met haar project wil Aznova zich ervoor inzetten dat kinderen met een handicap evenveel rechten en toegang hebben als andere kinderen. Ze wil laten zien dat jongeren met een handicap ook een rolmodel kunnen zijn. Daarnaast wil ze er ook voor zorgen dat gehandicapte kinderen ook gewoon naar school en naar een arts kunnen gaan.

Wat is het probleem?
In Aznova’s woonplaats is de kans op orkanen groot. Het gebied is kwetsbaar voor natuurrampen. Er zijn maatregelen die bescherming hiervoor bieden, alleen zijn die niet voor mensen met een handicap. Hierdoor lopen kinderen en ouderen met een handicap veel meer risico wanneer er een natuurramp is.

Ook het onderwijs wordt niet aangepast voor kinderen met een handicap, wat ervoor zorgt dat ze niet meekomen. Kinderen met een handicap worden vaak gezien als een last voor het gezin of de hele gemeenschap, waardoor ze gedwongen zijn beperkter leven.

Wat is Aznova’s oplossing?
Aznova wil dat kinderen met een handicap ook goed onderwijs krijgen en veilig zijn tijdens natuurrampen. Dat wil ze doen door aandacht hiervoor te vragen en het bewustzijn over het recht op onderwijs en bescherming voor kinderen met een handicap, te vergroten.

Ze is van plan om dit te bereiken door het geven van workshops en begeleidingssessies. Deelnemers hiervan worden kinderen met een handicap, hun ouders, jongeren en lokale politici.

Tijdens de workshop gaat Aznova kinderen met een handicap neerzetten als rolmodel, om zo te laten zien dat elk kind krachtig is en dezelfde rechten heeft. Ze wil dat kinderen zichzelf gaan neerzetten als leiders en de gemeenschap gaan aanpassen voor kinderen met een handicap. De begeleidingssessies zijn met de gehandicapte kinderen en hun ouders, om in gesprek te gaan en ze informatie te geven. Ze hoopt hen te laten inzien dat het hebben van een handicap niet gezien hoeft te worden als last voor de familie.

Wat is Aznova’s doel?
Aznova’s doel is dat kinderen met een handicap de zorg krijgen die ze nodig hebben, gerespecteerd worden en gelijke rechten hebben. Haar project is een succes als kinderen met een handicap niet langer gediscrimineerd worden.

Daarnaast vindt Aznova het belangrijk om leiders en lokale politici aan te spreken. Zodat ze zich beseffen dat het belangrijk is om onderwijs en veiligheid mogelijk te maken voor kinderen met een handicap.

Hoe gaat Aznova te werk?
Aznova leidt haar eigen project. Ze hoopt op veel betrokkenheid en participatie van andere kinderen, zodat ze samen mooie resultaten kunnen behalen.

Wat heeft ze nodig?

  • Aangepast lesmateriaal voor de kinderen met een handicap.

Wie heeft ze nodig?
Aznova verwacht ondersteuning nodig te hebben van professional, zodat ze de kinderen met een handicap de gepaste begeleiding kan bieden. Daarnaast heeft ze (gehandicapte) kinderen en hun ouders nodig om de workshops en begeleidingssessies te laten plaatsvinden.

Inloggen