Huiswerkbegeleiding voor arme jongeren
Fund catcher

"Het is belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van hun invloed op de wereld. Volwassenen zien de wereld in een tunnelvisie, maar kinderen zien geen grenzen."

Gabriel (24)
Nederland
Thema: Onderwijs

Gabriel's huiswerkbegeleiding

Gabriel is 1 van 6 kinderen in zijn gezin. Nadat zijn moeder overleed, kon zijn vader niet meer voor hem zorgen. Zijn grootouders hebben hem de 8 daaropvolgende jaren verzorgd, tot dat zij te oud werden om hem op te voeden. Zo kwam Gabriel 8 jaar lang onder toezicht te staan van de kinderbescherming en jeugdzorg. In deze periode was er geen geld beschikbaar voor extra huiswerkbegeleiding, terwijl Gabriel hier wel behoefte aan had. Een vriendin van Gabriel liep tegen hetzelfde probleem aan. Zij besloten om samen in actie te komen voor jongeren die zich in een soortgelijk situatie bevinden. Daarom gaat Gabriel een initiatief starten om jongeren in achterstandswijken in Rotterdam de mogelijkheid te bieden om huiswerkbegeleiding en bijles te krijgen. Hiermee wordt de kans vergroot dat deze jongeren hun school succesvol afronden.  

Inloggen