Esther - KidsRights
Action developer

“De wereld veranderen is een verantwoordelijkheid voor elke burger en wat mijn boodschap betreft, is de sky the limit.”

Esther (23)
Uganda
Thema: Geweld

Esther's project

Bewustmaking, preventie en controle van seksueel misbruik van kinderen als gevolg van huiselijk geweld door middel van opleiding en adviesdiensten voor kinderen en slachtoffers in de Kasubi-gemeenschap.  

Esther wil door middel van trainingen het bewustzijn over huiselijk geweld en seksueel misbruik in haar gemeenschap vergroten. Door middel van deze trainingen wil zij een bijdrage leveren aan de preventie en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen in haar gemeenschap.

Inloggen