Getrude - KidsRights
Action developer

"Jij moet de verandering zijn die je in de wereld wilt zien." - Gandhi

Getrude (26)
Kenia
Thema: Vrede

Getrude’s project: Vrede voor iedereen

Getrude en haar team willen een einde maken aan het systemische grensoverschrijdende geweld in haar gemeenschap door bewustmakingsworkshops te organiseren om de jongeren bewust te maken van de gevaren van het smokkelen van geweren en munitie en het betrekken van de invallen.  

Kinderen ervaren dagelijks terreur en gewelddadig extremisme. Als slachtoffers van overvallen, verliezen ze hun leven, raken ze gewond of raken ze getraumatiseerd en worden ze gedwongen hun huizen te ontvluchten. Kinderen zien hun dorpen platgebrand en gezinnen verscheurd. Deze criminele groepen richten zich op kwetsbare jongeren en rekruteren hen om krijgers en overvallers te worden. Ze wil het bewustzijn en de zelfafhankelijkheid vergroten, wat voornamelijk kan worden bereikt door sensibilisatie en educatie. Ze zal ook een speciaal team van jeugdgroepen opzetten en het bewustzijn vergroten via peer opvoeders.

Inloggen