Hadiqa - KidsRights
Action developer

“Laat meisjes leren, niet trouwen!”

Hadiqa (20)
Pakistan
Thema: Gendergelijkheid

Girls United for Human Rights door Hadiqa

Toen Hadiqa 7 jaar oud was, kreeg ze voor het eerst te maken met kindhuwelijken. Haar vriendin vertelde dat ze ging trouwen en eigenlijk zag Hadiqa dat niet gelijk als een probleem. Zij en haar vriendinnen keken juist uit naar de bruiloft en het grote feest. Maar wanneer haar vriendin na het huwelijk niet meer naar school komt en niet meer mag spelen, begint Hadiqa te twijfelen.

Als Hadiqa 11 jaar oud is, krijgt ze zelf een huwelijksaanzoek. Ze wil beslist niet trouwen en gelukkig wordt ze door haar oom hierin gesteund. Hij vertelt haar welke rechten ze heeft, waardoor ze samen haar ouders kunnen overtuigen om Hadiqa niet uit te huwelijken.

Kort hierna, op haar twaalfde, besloot Hadiqa om te gaan strijden tegen kindhuwelijken. Ze ging de deuren langs om families voor te lichten over kindhuwelijken. Zo ontstond Hadiqa’s organisatie Girls United for Human Rights in 2014.

Girls United for Human Rights
Girls United for Human Rights bestaat uit een groep meisjes, allemaal onder de 18 jaar. Samen strijden zij tegen kindhuwelijken en voor gelijke kansen voor meisjes en vrouwen.

Wat doet Girls United for Human Rights?
De meisjes van Girls United for Human Rights voeren verschillende acties uit om hun doel te bereiken. Ze organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten om mensen bewust te maken van hun rechten en de negatieve gevolgen van kindhuwelijken. Ook gaan ze bij families thuis op bezoek om hen hiervan te overtuigen.

Ook maken ze gebruik van theater voor de jongeren en kinderen en proberen ze de lokale overheid te betrekken, met name de vrouwen, om hen te steunen.

Daarnaast voeren ze campagne. Een voorbeeld hiervan is de terug naar school-campagne, die als doel heeft de getrouwde meisjes op school te houden of terug te laten keren. Om op scholen meer invloed te krijgen, hebben ze een handleiding voor jonge meisjes ontwikkeld. Hierin komen meisjes meer te weten over hun rechten en over kindhuwelijken. Deze handleidingen worden verspreid op verschillende scholen in de buurt.

Missie
Hadiqa wil graag dat andere meisjes zich ook gaan inzetten als changemaker en zo opkomen voor hun eigen rechten. Ze hoopt dat het discrimineren van meisjes, geweld tegen meisjes en de kindhuwelijken op die manier afnemen.

 

Wat is het probleem? 
In Hadiqa haar omgeving moeten veel meisjes op jonge leeftijd trouwen. Dit gebeurt in heel Pakistan, maar in Hadiqa haar buurt ligt het aantal kindhuwelijken het hoogst. Er wordt van meisjes verwacht dat zij vroeg trouwen, kinderen krijgen en thuis blijven om voor het gezin te zorgen. Hierdoor kunnen de meisjes niet meer spelen, niet naar school en hebben zij geen mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Veel te vaak worden zij slachtoffer van (seksueel) geweld.

Hadiqa was 11 jaar oud, toen ze zelf een huwelijksaanzoek kreeg. Lees hier meer over Hadiqa’s verhaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij op 12-jarige leeftijd, Girls United for Human Rights oprichtte.

Wat is Hadiqa’s oplossing? 
Met Girls United for Human Rights wil Hadiqa ervoor zorgen dat meisjes in actie komen. Zodat ze samen een wereld kunnen creëren waarin iedereen gelijk is en meisjes een beter leven hebben. De organisatie bestaat uit alleen maar meisjes, onder de 18 jaar. Samen gaan ze langs families, organiseren ze bijeenkomsten en voeren ze campagnes. Op die manier willen ze de negatieve gevolgen van kindhuwelijken duidelijk te maken. 

Hadiqa wil graag haar organisatie uitbreiden met podcasts, voorlichtingen en trainingen.

  • In de podcasts wil Hadiqa meisjes aan het woord laten die zelf onder het huwelijk zijn uitgekomen.
  • Religieuze leiders gaat ze voorlichten. Naar deze leiders wordt goed geluisterd en zij kunnen er dus voor zorgen dat de mensen anders naar kindhuwelijken gaan kijken.
  • Meisjes trainen met het Young Girls Leadership Program, om zelf changemaker te worden en een rol als leider aan te nemen.

Wat is het doel? 
Hadiqa’s doel is om het leven van meisjes en vrouwen in haar omgeving in Pakistan beter te maken.

Hoe gaat Hadiqa te werk? 
Hadiqa gaat eerst samen met haar team bekijken wat er precies moet gebeuren. Daarna worden deze taken onder verdeeld. Hadiqa behoudt het overzicht en houdt in de gaten of iedereen het goed doet.

Ze vindt het belangrijk dat alle activiteiten achteraf geëvalueerd worden. Wat hebben we bereikt? Wat is er goed gegaan? En wat doen we de volgende keer anders? Om ervoor te zorgen dat dit kan. Moet er vooraf bepaalt worden hoe je dit kan meten.

Wat heeft Hadiqa nodig? 

Voor het project heeft Hadiqa onder andere geluidsapperatuur, pennen, vervoer, een laptop en camera nodig.

Wie heeft zij nodig?

  • Meisjes die hun persoonlijke verhaal willen delen.
  • Religieuze leiders die haar willen bijstaan in haar strijd tegen kindhuwelijken.
Inloggen