Humayu - KidsRights
Action developer

“Iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordelen op zijn vermogen om een boom te klimmen, zal het leven zijn hele leven te geloven dat het dom is.” - Einstein

Humayu (18)
India
Thema: Armoede

Humayu’s project: Slum Scholars

Humayu wil vechten voor de belangen van straatkinderen. In zijn plan zal hij workshops geven en enkele evenementen organiseren waarbij hij basisonderwijs zal geven aan kinderen in de sloppenwijken. Dit houdt ook in dat hij ervoor zorgt dat de kinderen in de sloppenwijken weer naar school gaan en de kinderen helpt om toegang te krijgen tot hun rechten.

Inloggen