Kingsley - KidsRights
Action developer

“Kinderen kunnen de wereld verbeteren, als ze hiervoor de kans krijgen”.

Kingsley (17)
Ghana
Thema: Onderwijs

Kingsleys bijeenkomsten

Kingsley zit op een middelbare school in Ghana, waar hij lid is van het debatteam. Hij vindt het belangrijk om ook andere leerlingen aan te moedigen lid van het team te worden. Door te debatteren word je namelijk goed in presenteren en is het makkelijker om te spreken voor een groot publiek.

Kingsleys droom is dat kinderen het aandurven om zich uit te spreken, vooral als het over henzelf gaat. Hier komt Kingsley dan ook voor in actie! 

Wat is het probleem?  
Kingsley merkt dat veel kinderen het moeilijk vinden om hun mening te geven aan volwassen. In zijn omgeving bepalen ouders wat kinderen moeten doen en wat zij moeten vinden. Ze mogen bijvoorbeeld niet hun eigen vrienden of hobby’s kiezen. Dit zorgt ervoor dat kinderen zichzelf niet kunnen ontwikkelen en geen stem hebben.

Kingsley vindt dat kinderen de baas zijn over hun eigen leven en mogen meebeslissen over de zaken die hen aangaan!

Wat is Kingsleys oplossing? 
Kingsley wil kinderen duidelijk maken dat zij zelf beslissingen kunnen maken en hun eigen rechten mogen beschermen. Kinderen hebben rechten en ze hebben een stem. Dit wil hij ze leren door bijeenkomsten te organiseren bij hem op school. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er leraren aanwezig die Kingsley ondersteunen in het geven van informatie over kinderrechten.

  1. Het doel van de eerste bijeenkomst is om kinderen te leren hoe je beslissingen maakt en jezelf goede presentatievaardigheden aanleert.
  2. Tijdens de tweede bijeenkomst is het belangrijk dat de kinderen inzien dat zij recht hebben op een eigen mening en die ook mogen uitspreken.
  3. De derde, afsluitende bijeenkomst is een debat waar de kinderen in gesprek gaan met volwassenen. Dit geeft hen moed om in het vervolg ook voor henzelf op te komen tegenover ouderen.

Wat is het doel?  
Tijdens het debat kan Kingsley goed zien of zijn doel bereikt is. Kunnen de kinderen uitleggen waarom ze iets vinden en durven ze dit ook te zeggen?

Hij hoopt ooit een organisatie op te richten die kinderen helpt onafhankelijk te worden. Alle kinderen moeten weten wat hun rechten zijn en hoe ze die beschermen!

Hoe gaat Kingsley te werk?  
Kingsley organiseert de drie bijeenkomsten zelf.

Wie heeft Kingsley nodig?   
Kingsley heeft deelnemende leerlingen nodig en leraren die bij de bijeenkomsten willen bijwonen.

Wat heeft hij nodig?

  • Een ruimte op school om de bijeenkomsten plaats te laten vinden
  • Lesmateriaal over kinderrechten om gebruiken tijdens de bijeenkomsten 
Inloggen