Nkosi - KidsRights
Icon

“We zijn allemaal hetzelfde!”

Nkosi (33)
Zuid-Afrika
Thema: hiv/aids

Op zijn elfde sprak Nkosi op de Aids Conferentie in Durban, duizenden mensen waren aanwezig en miljoenen mensen keken live mee: “Ik ben Nkosi en ik ben hiv-positief geboren. Mijn moeder had hiv zonder dat ze het wist. Een moeder kan dit overdragen op haar kind tijdens de zwangerschap of bevalling, zo kreeg ik het ook. Tegenwoordig kan de kans op overdracht van hiv/aids verkleind worden door het gebruik van hiv-remmers. Mensen zijn bang voor hiv en aids, daarom dacht mijn mama dat we weggejaagd zouden worden. Ze bracht mij naar een opvanghuis voor mensen met hiv/aids, ik was toen 2 jaar oud. Het opvanghuis moest al snel sluiten door geldproblemen. Gelukkig mocht ik met de directrice, Gail Johnson, mee naar huis.”   

Gail werd Nkosi zijn pleegmoeder, hij heeft negen jaar bij haar en haar familie gewoond.  
 
In 1997 ging mama Gail mij inschrijven voor een school. Ik werd niet aangenomen omdat ik besmet ben met hiv/aids, veel ouders wilden geen kind met hiv in de buurt van hun eigen kind. We hebben toen al deze ouders een workshop over hiv/aids gegeven, om hen te leren dat ze niet bang hoeven te zijn, je kan hiv/aids niet zomaar overdragen. Vanaf toen mochten kinderen met hiv/aids niet meer gediscrimineerd worden op deze school, dus werd ik toegelaten.” 
 
Samen brengen we de wereld in beweging 
KidsRights blijft Nkosi als changemaker onverminderd steunen in zijn strijd voor de rechten van kinderen met hiv/aids. Nkosi’s Haven ontvangt doorlopende steun van KidsRightsNkosi’s Haven is een opvanghuis voor moeders met hiv en hun kinderen, opgericht door Nkosi en zijn pleegmoeder Gail.  
 
Zijn missie 
Gail
: “Nkosi werd op jonge leeftijd gescheiden van zijn moeder omdat ze allebei hiv-positief waren. Hij heeft haar veel gemist. Daarom zijn wij Nkosi’s Haven gestart; zodat moeders en kinderen ondanks hun ziekte toch bij elkaar kunnen blijven. Twee jaar voordat Nkosi zelf stierf aan het virus, opende Nkosi’s Haven. Inmiddels helpen we jaarlijks tientallen moeders en hun kinderenNkosi zou  trots en blij zijn.”

Inloggen