Rida - KidsRights
Action developer

“We moeten ons bewust zijn van onze rechten. Het is onze verantwoordelijkheid om te vechten voor de basisrechten van iedereen.”

Rida (18)
Pakistan
Thema: Gendergelijkheid

Rida’s project: Meisjes carrière

Rida wil het sociale probleem van kindhuwelijken in haar gemeenschap bestrijden. Haar doelgroep hiervoor zijn de ouders van meisjes.  

Ze is van plan om met hen workshops te houden om het bewustzijn over onderwijs voor meisjes en de bijwerkingen van kinderhuwelijken op de gezondheid te vergroten. Ze heeft een team samengesteld dat van huis naar huis gaat en ouders aanmoedigt om hun meisjes toe te laten aan het vaardigheidstrainingsprogramma dat ze parallel aan de workshop met ouders zal lanceren.

Inloggen