Sam - KidsRights
Action developer

“Mijn doel is om deze Dalit-studenten bewust te maken en hen te informeren over hun fundamentele rechten om hun sociale status te bieden. En er moet een einde komen aan alle wreedheden op basis van kaste.”

Sam (17)
India
Thema: Discriminatie

Sam’s project: De echte hoop

Dalit-gemeenschappen en hun kinderen in India zijn het slachtoffer van langdurig structureel geweld. De onderdrukking en discriminatie door kasten in alle lagen van de bevolking treft de schoolkinderen.

Sam wil deze discriminatie bestrijden en pleiten voor gelijke rechten. Hij wil alle kinderen mobiliseren om hen bewust te maken van het concept van gelijkheid voor de wet.

Hij voert ook bewustmakingscampagnes door middel van sketch of play en IEC-materiaal.

Hij runt meer dan 20 avondonderwijsinstellingen en geeft les in gesproken Engels en andere kunstvormen. Hij mobiliseert ook drop-out Dalit-kinderen om opnieuw toe te laten en ondersteunt hen met middelen.

Inloggen