Valeria - KidsRights
Action developer

“Wees lief voor elkaar en maak van de wereld een betere plek.”

Valeria (19)
Guatemala
Thema: Onderwijs

Valeria’s school libraries

Valeria woont samen met twee jongere broertjes en zusjes bij haar moeder. Ze houdt van vrijwilligerswerk en het helpen van anderen. Op haar school is ze dan ook lid van een club die geld inzamelt voor andere mensen. Daarnaast werkt ze graag mee aan verschillende projecten zoals het planten van bomen en het uitdelen van eten. Samen met haar vrienden heeft ze een geldinzamelingsproject voor weeskinderen.

Later wil Valeria voor de Verenigde Naties werken en de sociale problemen in Guatemala en de wereld tegengaan. Ze zou vooral graag een verandering willen zien in de houding van mannen tegenover vrouwen. Ook geweld tegen kinderen en geweld op basis van geslacht wil ze laten stoppen.

Wat is het probleem? 
Analfabetisme speelt in Guatemala een grote rol. Een analfabeet is iemand die niet (goed) kan lezen, spellen en schrijven. Veel Guatemalaanse bevolkingsgroepen leven in armoede en de kwaliteit van het onderwijs is per school anders. Het verschil tussen rijkere en armere scholen is groot. Terwijl onderwijs juist een heel belangrijke basis is voor kinderen en hun toekomst. Valeria gaat zelf naar een rijkere school en zou graag de kinderen op armere scholen helpen. Op deze manier hoopt ze leren en lezen te promoten, om uiteindelijk analfabetisme tegen te gaan.

Wat is Valeria’s oplossing?
Valeria wil graag een veilige en fijne plek vol boeken creëren. Een plek waar kinderen gestimuleerd worden om creatief te zijn en waar lezen leuk wordt. Dit gaat ze doen door een organisatie op te richten waarmee ze lesmaterialen en boeken verzamelt. Door kinderen aan te moedigen om te gaan lezen en dit ook leuk te maken, blijven ze zichzelf ontwikkelen en leren ze over verschillende onderwerpen na te denken. Ook draagt lezen bij aan hun woordenschat en verbeelding. Valeria is van plan om ook campagne te voeren op verschillende scholen, om lezen te promoten. Ze wil graag een prijs uitreiken aan de kinderen die het meest lezen, in de hoop dat kinderen op deze manier gemotiveerd worden om het meer te doen.

Wat is het doel? 
Valeria wil met het bouwen van bibliotheken op armere scholen, lezen en leren leuk te maken. Ze hoopt dat de kinderen gaan zien dat zowel lezen hen kansen brengt voor de toekomst en analfabetisme tegengaat.

Hoe gaat Valeria te werk? 
Valeria organiseert samen met haar vrienden twee dagen waarop ze boeken gaan verzamelen op hun eigen school en andere, rijkere, scholen. Alle boeken nemen ze mee naar de geselecteerde school, waar ze een kleine bibliotheek willen neerzetten. Valeria runt de bibliotheek één maand lang, daarna is het aan de school zelf. Ze ziet het als een uitdaging om het lezen en leren leuk te maken voor de kinderen.

Wie heeft Valeria nodig?  
·         Haar neef, haar drie vrienden (17 jaar) en twintig vrijwilligers (15-18 jaar) om haar te helpen de bibliotheek op te zetten
·         KidsRights om haar boodschap te verspreiden, zodat steeds meer kinderen en scholen geholpen kunnen worden.

Wat heeft Valeria nodig?  
·         Flyers om haar boodschap te verspreiden
·         Een computer voor de presentaties
·         Boeken!
·         Boxen om de boeken in te bewaren
·         Verf om de bibliotheek op te leuken

Inloggen