KidsRights

Geweld

De Wereldgezondheidsorganisatie definieert geweld tegen kinderen als alle vormen van geweld tegen mensen jonger dan 18 jaar,  gepleegd door ouders of andere verzorgers, schoolgenoten, partners of vreemden. Geweld tegen kinderen kan verschillende vormen aannemen, zoals mishandeling, pesten, seksueel geweld of zelfs emotioneel of psychologisch geweld. Als een van deze vormen van geweld is gericht tegen meisjes of jongens vanwege hun biologische geslacht of genderidentiteit, zal het worden beschouwd als gendergerelateerd geweld.

  • Kinderrecht: art 19, UN CRC. Kinderen hebben het recht om te worden beschermd tegen alle vormen van fysiek of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of uitbuiting, inclusief seksueel misbruik. Indirect: art 6, UN CRC. Kinderen hebben recht op leven en overleven en zich maximaal mogelijk te ontwikkelen.  
  • Sustainable Development Goals: SDG 16: Bevordering van vreedzame en solidaire samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, toegang tot het recht voor iedereen en bouwen aan effectieve, verantwoordelijke en solidaire instellingen op alle niveaus

Projecten

Bekijk meer

Wat is het probleem met geweld tegen kinderen?
Hoewel geweld niet onbekend is voor geen enkele leeftijdsgroep of geslacht, zijn kinderen in vergelijking tot volwassenen er in het bijzonder kwetsbaarder voor. De fysieke kenmerken van kinderen en hun onvermogen om zichzelf goed te verdedigen, leiden ertoe dat ze gemakkelijk doelwit zijn van geweld. Als er geweld plaats vindt in het eigen huis van het kind achter gesloten deuren wordt het vaak over het hoofd gezien door leeftijdsgenoten, buren of leerkrachten. Bovendien, als het gaat om gewapende conflicten over de hele wereld, worden kinderen niet gespaard van het slachtoffer zijn van het extreme geweld, vaak lijden ze meer dan volwassenen. Wereldwijd wordt geschat dat tot 1 miljard kinderen in de leeftijd van 2-17 jaar, in de periode 2018-2019 te maken hebben gehad met fysiek, seksueel of emotioneel geweld of verwaarlozing. 1 op de 3 meisjes en 1 op de 5 jongens worden seksueel misbruikt voordat ze 18 jaar oud zijn.

Waarom is bescherming tegen geweld belangrijk voor kinderen?
Doordat kinderen nog in hun ontwikkelingsfase zitten, kan een trauma en de mentale gevolgen van geweld de mentaliteit en persoonlijke groei van een kind tot ver in de volwassenheid beïnvloeden. Deze consequenties die het gevolg zijn van geweld, vooral als het geen geïsoleerde incidenten zijn, kunnen effect hebben op de sociale vaardigheden van een kind, hun mentaliteit en het vermogen om te leren en hierdoor ernstig gevaar oplopen in hun persoonlijke ontwikkeling. Bovendien vertonen kinderen die op jonge leeftijd worden blootgesteld aan geweld, vaak agressieve neigingen en zullen ze waarschijnlijk zelf gewelddadige daden plegen.

Wat kun je zelf doen?

  • Leer meer over de rechten die je hebt als kind om jezelf en anderen te kunnen beschermen
  • Vind de juiste autoriteiten die kunnen helpen in situaties van kindergeweld
  • Meld aan de staatsautoriteiten elke situatie van geweld die je tegenkomt – kom op voor andere kinderen! Als je het ziet gebeuren in het openbaar, kom dan voor het kind op en neem het kind in bescherming of bel de handhavers van de wet. Als u signalen opmerkt van een kind die u kent en die thuis door ouders of een verzorger aan geweld wordt blootgesteld, aarzel dan niet om contact op te nemen met de kinderbescherming.
Inloggen