Ahmed - KidsRights
Fund catcher

“Elk kind moet vrij zijn van misbruik en genoeg kansen krijgen.”

Ahmed (25)
Liberia
Thema: Gezondheid

Drugs bewustzijnscampagne in sloppenwijken

Ahmed wil zich richten op het kinderrechtenartikel 33 van het IVRK: 'omdat het het recht van ieder kind is om beschermd te worden tegen drugs, moet er een einde aan komen'.

Hij wil een drugs bewustwordingscampagne voeren in sloppenwijken waar kinderen vaak geconfronteerd worden met drugshandel. Hij hoopt met deze campagne een oproep te doen voor landelijk meetbare actie en hoopt een massale vermindering van het gebruik en de verkoop van illegale stoffen te bereiken.

Er is al een wetsvoorstel naar het Huis van Wetgeving gestuurd om een wet op te stellen die verdovende middelen verbiedt, maar die is nog niet goedgekeurd.

Ahmed zal workshops geven, een toespraak houden en spreken op radio/tv. Met zijn laatste campagne in de Action Developer-fase heeft hij de lokale overheid bewust gemaakt van dit onderwerp door middel van een mars en een workshop, maar nu wil hij de bewustwording op landelijk niveau vergroten en daarmee meer mensen bereiken, ook uit de meer afgelegen gebieden waar de drugshandel veel voorkomt.

Inloggen