Mohamed - KidsRights
Action developer

“Laat jezelf horen! Dan kan je écht iets veranderen.”

Mohamed (18)
Netherlands
Thema: Onderwijs
lezen, vrijwilligerswerk en zorgen voor verandering.

Mohamed’s schools without stress

Mohamed woont in Schiedam en zijn hobby’s zijn gamen en sporten. Hij heeft nog niet eerder een changemaking actie opgezet, dit wordt dus de eerste keer! Wel heeft hij meegedaan aan meerdere activiteiten zoals de Kindergemeente- en Jongerenraad.

Het is Mohamed’s droom om het huidige schoolsysteem te veranderen, zodat kinderen minder werkdruk ervaren, meer vrije tijd hebben en gelukkiger zijn.

Wat is het probleem? 
Het huidige Nederlandse schoolsysteem zorgt volgens Mohamed voor veel stress en depressie onder jongeren. Er zijn enorm veel toetsen en er wordt veel huiswerk gegeven, hierdoor moet je constant presteren. In Finland zitten leerlingen korter op school en hebben minder huiswerk, terwijl ze erg goed presteren en beter in hun vel zitten. Mohamed vraagt zich af waarom we dit schoolsysteem niet in Nederland gebruiken en komt daarom in actie.

Wat is Mohameds oplossing?
Mohamed wil gebruik maken van film om mensen bewust te maken van het huidige onderwijssysteem en hoe dat anders zou kunnen. Hij zal zelf de film bedenken en opnemen, ook gaat hij onderzoek doen naar schoolsystemen. In de film worden de resultaten van zijn onderzoek gepresenteerd. Hij hoopt de kijkers te laten zien welke stress en werkdruk onder de leerlingen leeft en hoe dit verandert kan worden.

Wat is het doel? 
Het doel is om jongeren, schoolbesturen, gemeentes, de overheid en directeuren te bereiken zodat erover gepraat gaat worden. Het uiteindelijke doel is om het schoolsysteem te laten veranderen.

Hoe gaat Mohamed te werk? 
Mohamed begint met het doen van onderzoek over de manieren van lesgeven en gaat deze beoordelen. Daarnaast onderzoekt hij het huidige systeem en de vernieuwende systemen. Mohamed gaat contact zoeken met experts die hij kan interviewen en is presentator van de show. Het filmpje zal via social media verspreidt worden, al ziet hij het wel als een uitdaging om het filmpje bij de juiste personen te krijgen.

Wie heeft Mohamed nodig?  
·         Lokale experts om te interviewen, zoals een schooldirecteur, leraar of de Kinderombudsvrouw
·         KidsRights voor hulp bij de opzet
·         Vrienden om te helpen bij het filmen
·         Een cameraploeg

Wat heeft Mohamed nodig?  
·         Montagemateriaal
·         Het netwerk van KidsRights voor het contact met experts en hulp bij het verspreiden van het filmpje

Inloggen