Sathiya - KidsRights
Action developer

“Laten we hard werken om onze doelen te bereiken!”

Sathiya (26)
India
Thema: Milieu

Bomen vervangen met Sathiya

Sathiya denkt van jongs af aan al veel na over zijn omgeving en de problemen die daarin spelen. Hij is daarom lid van een jongerennetwerk, samen zetten zij zich in voor het milieu. Inmiddels heeft hij al veel kennis van het milieu en een aantal campagnes en evenementen georganiseerd.

Hij vindt het leuk om zijn ervaringen te delen met anderen. Ook discussieert hij graag met andere jongeren over de milieuproblemen en de oplossingen hiervoor. Het is zijn droom om toekomstige generaties in een schone omgeving te laten opgroeien.

Wat is het probleem?  
De aarde en de natuur zijn voor iedereen; voor mensen, maar ook voor insecten, vogels, vissen en dieren. Sathiya vindt dat de mensen doen alsof de aarde alleen van hen is. Dat moet veranderen, want daar starten veel van de klimaatproblemen

In Sathiya’s buurt worden bijvoorbeeld veel bomen geplant, die daar normaal niet groeien en schadelijk zijn voor de natuur, vooral voor het drinkwater. Het is zelfs zo erg dat omliggende dorpen vervuild water hebben. Wat voor mens en dier gevaarlijk is. Hier wil Sathiya beginnen met het maken van een verandering.  

Wat is Sathiya’s oplossing? 
Sathiya wil in mei beginnen met het verspreiden van de kennis over deze gevaarlijke boom, in twee dorpen. Zodat de bevolking weet wat de schadelijke effecten van deze boom zijn. Samen met vijf andere jongeren gaat hij langs de dorpen. Hij hoopt dat de bevolking zich dan gaat realiseren dat de schadelijke bomen moeten verdwijnen.

Samen met een groep gemotiveerde kinderen, jongeren en volwassenen wil Sathiya in juli de schadelijke bomen vervangen voor bomen die normaal wél in hun omgeving groeien. Zodat ze niet de natuur negatief aantasten.  

Wat is het doel? 
Het doel is om alle schadelijke bomen te verwijderen en te vervangen voor lokale bomen. Daarnaast hoopt hij dat de mensen die hij bereikt, meer gaan nadenken over de natuur en er beter mee omgaan. Hij hoopt de helft van de huishoudens te bereiken met zijn project.

Hoe gaat Sathiya te werk?  
Sathiya leidt het project, samen met vijf andere jongeren. Hij denkt dat het een uitdaging wordt alles goed in te plannen, vooral ook omdat hij zelf veel werkt.

Wie heeft Sathiya nodig?   
·         Lokale organisaties die zijn project willen steunen, hij heeft al contact met deze organisaties

Wat heeft Sathiya nodig?   
·         Feedback van KidsRights op zijn projectplan 
·         Nog meer informatie over het milieu 
·         Hulp om zijn project groter te maken 
·         Ervaringen en kennis van andere changemakers; hoe hebben zij het aangepakt en hoe ging het bij hen?

Inloggen