Baruani - KidsRights
Icon

“Kinderen bevinden zich in het hart van de vluchtelingencrisis.”

Baruani (30)
Zuid-Afrika
Thema: Discriminatie

Baruani's lessen voor vluchtelingkinderen

Baruani is de Internationale Kindervredesprijswinnaar van 2009. Baruani is geboren op 15-03-1993, komt uit Congo, maar is opgegroeid in een vluchtelingenkamp in Tanzania. Hij zet zich in voor de rechten van kindvluchtelingen en is daarom een radioprogramma begonnen.

Wat gaat Baruani doen?

Van augustus 2019 t/m april 2020 vindt Baruani’s nieuwe project plaats in Kaapstad. Aan zijn project nemen 20 kindvluchtelingen deel en worden er vier verschillende thema’s behandeld. Elk thema heeft een andere reden, andere activiteiten en een ander doel. In het schema hieronder is een overzicht van deze thema’s redenen en doelen te zien.

Augustus

 • Thema: How to find yourself.  
 • Waarom? Veel kinderen vinden het moeilijk om erachter te komen wat hun persoonlijke talenten en dromen zijn.
 • Activiteiten: Ideeën brainstormen en een kleine video maken. 
 • Doelen: Duidelijkheid over eigen talenten, de moed ontwikkelen om eigen dromen te delen en het maken van een lijst met wat je kan bereiken in de komende maanden.

November

 • Thema: How to tell your story. 
 • Waarom? Het is belangrijk dat een kind over zichzelf kan vertellen en ervaringen durft te delen, zodat kinderen van elkaar kunnen leren.  
 • Activiteiten: Groepsdiscussies en het delen van jouw verhaal (zoals wie je bent, wat je doet en wat je wil).
 • Doelen:  Het krijgen van zelfvertrouwen in het presenteren van jezelf.  

Februari

 • Thema:  Children’s rights and responsibilities. 
 • Waarom? Kinderen kunnen alleen opkomen voor hun eigen rechten, als ze weten wat die zijn. 
 • Activiteiten: Groepsdiscussies en voorlichting .
 • Doelen: Het vergroten van kennis over kinderrechten en het creëren van actieve jonge burgers.  

April

 • Thema:  A better place called home. 
 • Waarom? Kindvluchtelingen hebben op meerdere plekken gewoond. Wat betekent ‘een thuis’ voor hen? Iedereen heeft een plek nodig waar ze zich veilig en geborgen voelen. 
 • Activiteiten: Brainstormen, groepsdiscussies, individuele reflecties en videopresentaties.  
 • Doelen: Een persoonlijke definitie maken van ‘jouw thuis’. Zodat die gecreëerd kan worden.  
Inloggen