Kindparticipatie in vredesopbouw
Action developer

“We moeten vrede koesteren en beschermen in het belang van kinderen, omdat we niet alleen de toekomstige leiders zijn, maar de huidige leiders in lering."

Hillary (14)
Ghana
Thema: Geweld, Onderwijs

Hillary's clubs voor vrede

In Ghana is veel geweld binnen de gemeenschap waar Hillary woont. Hierdoor kunnen kinderen niet veilig naar school of buitenspelen. Hillary is overtuigd dat wanneer de stem van kinderen en jongeren in de omgeving gehoord wordt en wanneer er meer inbreng van jongeren is, dat de veiligheid in de gemeenschap zal verbeteren. Daarom wil hij 5 jongerenclubs oprichten, van elk 15 kinderen, die vrede willen bevorderen binnen hun gemeenschap. Binnen deze clubs wil hij ook verschillende religies samenbrengen, om zo een brug te creëren en dit ook binnen de gemeenschap verder uit te dragen. Hilary zal de groepen gaan begeleiden en helpen bij het opzetten van verschillende activiteiten ter bevordering van vrede.

Wat is het probleem?
In Ghana, in de buurt waar Hillary woont, is veel geweld. Dit geweld komt voort uit conflicten tussen verschillende Ghanese stammen, die veel mensen het leven kost. Hierdoor is het voor kinderen niet veilig om naar school te gaan en buiten te spelen. Gelukkig zijn er lokale organisaties die zich inzetten tegen het geweld en vrede proberen te creëren. Maar volgens Hillary worden kinderen hier vooralsnog veel te weinig bij betrokken. Terwijl kinderen juist een grote toevoeging kunnen zijn.

Dit bracht Hillary op het idee om kinderen te motiveren en te mobiliseren om deel te nemen aan activiteiten die bijdragen aan het opbouwen van vrede.

Wat is Hillary’s oplossing?
Hillary is ervan overtuigd dat zijn buurt veiliger wordt, wanneer kinderen en jongeren mee mogen werken aan acties die vrede bevorderen. Om die reden heeft hij Peace Clubs opgericht, waarin jongeren zich samen verenigen en in actie komen tegen geweld.

In elke Peace Club zitten 15 jongeren, zowel jongens als meisjes, van 10 tot 16 jaar oud. Hillary vindt het niet alleen belangrijk dat binnen deze clubs religies worden samengebracht, maar ook dat écht alle kinderen mee kunnen doen en bijvoorbeeld gehandicapte kinderen niet buitengesloten worden.

De Peace Clubs organiseren samen evenementen zoals een Public Peace March en een Children’s Peace Festival, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met hun boodschap en andere leeftijdsgenootjes te motiveren om ook deel te nemen.

Wat is het doel?
Het voornaamste doel van Hillary’s Peace Clubs is om kinderen met verschillende achtergronden samen te brengen en hen te mobiliseren om in actie te komen tegen geweld. Het is belangrijk dat de omgeving gaat zien welke rol een kind kan spelen in het opbouwen van vrede.

Hoe gaat Hillary te werk?
Hillary ziet veel kracht in het versterken van elkaar, het is daarom de bedoeling om met verschillende lokale organisaties samen te werken. Dit krijgt hij van de grond door hen te vertellen over de Peace Clubs en toe te lichten hoe kinderen van waarde kunnen zijn in hun activiteiten.

Daarnaast begeleidt hij de Peace Clubs bij het opzetten van vredesmarsen, festivals en voorlichtingen op scholen. Om ideeën hierover uit te wisselen, komen de Clubs één keer per week samen.

Een ander belangrijk onderdeel van Hillary’s project is het informeren van ouders, door persoonlijk bij hen langs te gaan. Dit doet hij zodat de ouders hun kinderen aanmoedigen om deel te nemen aan de evenementen van de Peace Clubs.

Wat heeft Hillary nodig?
Hillary maakt gebruikt van posters, banners, pennen en potloden, om zijn boodschap uit te dragen. Daarnaast laat Hillary dezelfde shirts drukken, om saamhorigheid te creëren en discriminatie tegen te gaan. Door namelijk allemaal dezelfde shirts te dragen, zien alle kinderen er hetzelfde uit en is iedereen gelijk

Wie heeft Hillary nodig?

  • Ouders die hun kinderen toestemming geven en motiveren om mee te doen
  • Scholen waar hij langs kan om over zijn project te vertellen
  • Radiostations en kranten die zijn boodschap willen verspreiden
  • De lokale politie die hem en de jonge leden van de Peace Clubs bescherming biedt
Inloggen