Benedict - KidsRights
Action developer

“Een kindhuwelijk ontneemt meisjes de kans het beste uit zichzelf te halen.”

Benedict (16)
Sierra Leone
Thema: Gendergelijkheid, Kindhuwelijken

Benedict's campagnes

Benedict woont in Sierra Leone, een Afrikaans land, waar hij al jaren aandacht probeert te vragen voor kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Hij doet dit onder andere door activiteiten te organiseren tijdens een jaarlijks terugkerend evenement. Dit lokale evenement voert 19 dagen achter elkaar actie tegen kindermisbruik en geweld tegen kinderen.  

In Benedict zijn omgeving zijn kindhuwelijken en tienerzangerschappen dagelijkse kost. Daar wil Benedict een eind aan maken, zodat iedereen vrij kan leven en gelijke kansen heeft! 

Wat is het probleem?  
Kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zijn in Benedict’s omgeving een groot probleem, met name op het platteland. Dit zorgt ervoor dat meisjes zelf geen stem hebben in hun eigen toekomst. Ze belanden veel te vaak in een gewelddadig huwelijk en raken op jonge leeftijd zwanger.  

Benedict wil dat dit stopt! Want ook meisjes moeten de kans hebben zich te ontwikkelen door naar school te gaan en te studeren. Daar hebben ze recht op!    

Wat is Benedict’s oplossing?   
Zowel kindhuwelijken als tienerzwangerschappen zijn al jaren gebruikelijk in Bendict’s woonplaats. De mensen kennen de negatieve gevolgen niet. Benedict wil dat iedereen deze negatieve gevolgen wél gaat zien. Maar hoe doe je dat? 

Naar de lokale, religieuze leiders in het dorp wordt geluisterd, zij hebben veel bereik en aanzien. Als deze leiders de negatieve impact van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen zien, kunnen ze die boodschap overbrengen op de bevolking.  

Benedict wil hen bereiken door een bijeenkomst te organiseren voor deze religieuze leiders, zoals dominees en imams. Zodat zijn boodschap door hen weer meegenomen wordt in de religieuze bijeenkomsten die zij organiseren. 

Daarnaast gaat Benedict de straat op om meer bewustwording onder de bevolking te creëren, door ze aan te spreken en met ze in gesprek te gaan over de onderwerpen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.  

Wat is het doel?  
Benedict zijn doel is om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen in zijn omgeving te verminderen. Hij wil leven in een omgeving waar kinderen veilig zijn en kinderrechten gerespecteerd worden. 

Hoe gaat Benedict te werk?  
Benedict werkt samen met een lokale organisatie, die hem helpt met het voorbereiden van de bijeenkomst. Daarnaast wil hij een projectteam samenstellen met andere kinderen. Samen maken, geven en evalueren zij de bijeenkomst en de straatactie. Benedict houdt in de gaten dat alles volgens plan verloopt en dat er naar KidsRights wordt gerapporteerd. Er worden willekeurig lokale leiders en jongeren gekozen, die de bijeenkomst mogen bijwonen.  

Wie heeft Benedict nodig?   

  • De lokale organisatie waar Benedict mee samenwerkt 
  • Kinderen die willen meewerken aan de bijeenkomst 

Wat heeft Benedict nodig?   

  • Laptop + telefoon om goede foto’s te maken 
  • Internet om contact te houden met KidsRights 
  • Een bord om tijdens de bijeenkomst te gebruiken 
  • Projector voor de PowerPoint presentatie  
  • Informatie- en communicatiemateriaal voor de bijeenkomst 
  • Banners om de bijeenkomst op aan te kondigen Pennen en papier  
  • Een kantoor  
  • Water, eten en frisdrank voor de deelnemers van de bijeenkomst
Inloggen