Fanny - KidsRights
Action developer

"Ik hou van een vredige omgeving, waar elk kind recht heeft op onderwijs, gezondheid en voeding."

Fanny (16)
Kameroen
Thema: Onderwijs

Fanny’s project: Meisjesactie tegen genderdiscriminatie

Genderongelijkheid is een kritiek probleem in de gemeenschap van Fanny. Sommige gebruiken en tradities geven prioriteit aan mannelijke kinderen in zijn gemeenschap. Dit betekent dat mannelijke kinderen meer aandacht krijgen van de ouders dan meisjes, maar ouders zijn van mening dat wat een mannelijk kind kan een vrouwelijk kind niet kan.

Deze overtuiging heeft een negatieve invloed gehad op het leven van meisjes, aangezien hun recht op onderwijs wordt beperkt, of het nu formeel of informeel is. Fanny leidt een bewustmakingscampagne en workshops met kinderen, die tot doel hebben de publieke aandacht te vestigen op de noodzaak om gendergelijkheid te bevorderen en de rechten van kinderen te beschermen.

In het bijzonder voerde hij trainingen op het gebied van soft skills en capaciteitsopbouw uit, waarbij meisjes worden getraind in traditioneel borduren, met name in de productie en marketing van traditionele jurken, kralen en petten.  

Het doel is om hen te ondersteunen bij het bereiken van financiële vrijheid, een goed leven te leiden en hun leeftijdsgenoten in de gemeenschap te ondersteunen.

Inloggen