Ibrahim - KidsRights
Action developer

“Scholen moeten de rechten van het kind respecteren.”

Ibrahim (15)
Gambia
Thema: Geweld
Voetballen, zwemmen, videos kijken (liefst over mensenrechten)

Ibrahim's Workshops

Ibrahim is een changemaker voor geweld. Hij wil de gewelddadige manier waarop er nu gestraft wordt op scholen veranderen door workshops te organiseren voor ouders, leerkrachten en schoolautoriteiten (over positieve manieren om kinderen te corrigeren) en voor studenten (over het recht van het kind om vrij te zijn van geweld). Hiermee wil hij manieren creëren om de problemen van studenten aan te pakken en ouders en leraren helpen bij het aangaan van lastige situaties met studenten.

Inloggen