Khyati - KidsRights
Action developer

“Ik geloof dat als we allemaal samenkomen als mensen, niet religieus, cast, geslacht, maar gewoon mensen, onze menselijkheid en liefde de wereld kan veranderen in een plaats dicht bij de hemel.”

Khyati (15)
India
Thema: Gendergelijkheid

Khyati’s project: Kracht van gelijkheid

Khyati voert een online campagne waarin de mythes rond genderstereotypen worden ondermijnd om gendergelijkheid te bevorderen.

Inloggen