Raphael - KidsRights
Action developer

“Leven met geweld is geen leven.”

Raphael (20)
Tanzania
Thema: Geweld

Raphael voor veilige scholen

Sinds zijn elfde is Raphael bezig met het opkomen voor kinderrechten. Hier is hij mee begonnen toen hij lid werd van de jongerenraad in zijn buurt. Sindsdien heeft hij verschillende rollen in deze raad vervuld.

Samen met de andere jonge leden van de jongerenraad, heeft hij verschillende campagnes gevoerd om geweld tegen kinderen te stoppen. Een leven met geweld, is namelijk geen leven.

Na zijn middelbare school is hij stage gaan lopen bij een lokale kinderrechtenorganisatie, om zijn kennis hierover te verdiepen.

Zijn droom is dat alle kinderen en jongeren naar school gaan, zónder de angst voor geweld.

Te veel scholieren in Raphaels omgeving krijgen op school te maken met geweld. Het is een uitzondering wanneer een leerlingen geen slachtoffer hiervan is geweest. Het geweld op scholen en de angst van leerlingen hebben grote gevolgen; schoolprestaties dalen en kinderen durven niet meer naar school.

School moet een veilige plek zijn, waar kinderen en jongeren kunnen leren zonder angst voor (seksueel) geweld of om gepest te worden.

Wat is Raphaels oplossing?
Een Schrijf- en tekenwedstrijd onder de leerlingen met als thema: De school die ik wil. De leerlingen kunnen op deze manier omschrijven wat een veilige school voor hen betekent en hoe zij het geweld zouden aanpakken. De beste verhalen kunnen gebruikt worden om aandacht te vragen voor veilige scholen.

Daarnaast organiseert Raphael ook een training voor leraren over hoe je leerlingen kan straffenzonder geweld te gebruiken. Deze training duurt drie dagen en is ontwikkeld door de kinderrechtenorganisatie waar Raphael stage loopt. Zij zullen dan ook helpen bij het geven van de trainingen.

Tenslotte leidt Raphael gesprekken tussen leerlingen en leraren, in een fijne en veilige omgeving, zodat ze samen kunnen bespreken op welke manieren ze het geweld kunnen stoppen. Ook leerlingen kunnen hier met elkaar in gesprek, zodat ze elkaar beter leren begrijpen en respect krijgen voor elkaars cultuur. Raphael hoopt dat hierdoor het pesten zal stoppen.

Wat is het doel?
Het doel is om het project uit te voeren op 2 basisscholen en 3 middelbare scholen in Raphaels dorp in Tanzania. Hij hoopt dat er 40 leraren en 1000 studenten mee zullen doen.

Raphaels project is een succes als meer leerlingen terug naar school gaan, meer leerlingen gaan studeren en er geen geweld meer wordt gebruikt.

Hoe gaat Raphael te werk? 
Raphael zal zich bezig houden met het contacten van mensen die hem kunnen helpen bij zijn project. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn project kunnen sponseren of die hetzelfde doel hebben als hij heeft.

Ook wil hij wekelijkse evaluaties inplannen met de mensen waarmee hij aan zijn project werkt, zodat hij goed in de gaten kan houden of alles nog loopt zoals gepland.

Hij verwacht dat het een uitdaging wordt om het gedrag van leraren en de straffen die ze uitdelen, te veranderen. Ze zijn het namelijk gewend en werken al jaren zo.

Wie heeft Raphael nodig?  
De kinderrechtenorganisatie waar hij stage loopt helpt hem bij het opzetten van het project en het geven van de professionele trainingen aan leraren. Daarnaast Raphael is al jaren lid van een jongerenraad, de leden van deze raad zullen ook helpen.

Wat heeft Raphael nodig?  

  • Contact met andere changemakers die hetzelfde doen als hij. Als ze ervaringen en kennis kunnen delen, maken ze samen van de wereld een betere plek
Inloggen