Gendergelijkheid

Gendergelijkheid

Gender zijn de kenmerken van een jongen of een meisje. Dit is lichamelijk, maar ook sociaal, zoals dat van jongens verwacht wordt dat ze sterk zijn en stoer doen en van meisjes dat ze stil zijn en zorgen voor anderen.

Gendergelijkheid betekent dat jongens en meisjes evenveel rechten hebben. Er mag geen verschil zijn tussen wat een jongen krijgt of mag doen en wat een meisjes krijgt of mag doen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen jongens en meisjes, maar dit betekent niet dat de ene gender beter is dan de andere.

 • Kinderrecht: Art. 2 IVRK Alle kinderrechten gelden voor alle kinderen, het maakt dus niet uit of je een jongen of een meisje bent. Je mag niet gediscrimineerd worden omdat je een meisje bent,  dit staat in art 2 IVRK, het recht op non-discriminatie.  
 • Sustainable Development Goals: SDG 5

Projecten

Bekijk meer

Gendergelijkheid

Wat is het probleem met gendergelijkheid?
In bepaalde culturen of religies worden jongens belangrijker gevonden dan meisjes. Hierdoor wordt er beter voor jongens gezorgd en worden meisjes uitgebuit of hebben meisjes minder kansen.  Laten we kijken naar een paar feiten over het verschil tussen jongens en meisjes:

 • Twee derde van alle kinderen die niet naar school gaan zijn meisjes. Hierdoor is 75% van alle volwassen mensen die niet kunnen lezen en schrijven een vrouw. - In maar 66% van alle landen gaan evenveel jongens als meisjes naar de basisschool. 
 • 1 op de 5 vrouwen heeft het meegemaakt dat hun partner geweld tegen hen gebruikte en in 49 landen op de wereld zijn er geen wetten die vrouwen beschermen tegen geweld van hun partner  

Dat jongens belangrijker worden gevonden heeft gevolgen op meerdere gebieden zoals bijvoorbeeld: school, gezondheid, geweld, kinderarbeid en kindhuwelijken. Bijvoorbeeld doordat meisjes minder belangrijk worden gevonden dan jongens, gaan meisjes minder vaak of minder lang naar school. Hierdoor kunnen ze later minder snel een goede baan krijgen en hebben ze meer kans om in armoede terecht te komen. Of omdat meisjes minder belangrijk worden gevonden, is het normaal in sommige culturen dat mannen meisjes mogen slaan. Of mensen denken dat meisjes niet hetzelfde kunnen als jongens, dus dat ze maar zo snel mogelijk moeten trouwen of moeten gaan werken, zodat de familie niet meer voor de meisjes hoeven te zorgen.  

Waarom is gendergelijkheid belangrijk?
Allereerst is het belangrijk dat iedereen weet dat jongens en meisjes even goed zijn. Het moet niet uitmaken of je een jongen of een meisjes bent, welke kansen je krijgt of welke rechten je hebt. Dat iedereen gelijk wordt gezien heeft heel veel invloed op andere rechten van kinderen, voor het recht op educatie.   Daarnaast is het ook zonde dat een deel van de meisjes niet de kansen krijgt om zich volledig te ontwikkelen: hierdoor loopt de wereld een hoop mis. Misschien is er wel ergens een meisje die een hele goede dokter zou zijn en een medicijn tegen ziektes zou kunnen maken, maar die nu thuis moet zitten om schoon te maken.  

Wat kun jij doen voor gendergelijkheid? 

 • Kijk om je heen.
  Zijn er in jouw omgeving dingen die jongens wel mogen en meisjes niet? Of worden jongens voorgetrokken? Doe er wat aan! Zorg er bijvoorbeeld voor dat scholen er alles aan doen om zowel jongens en meisjes goed onderwijs te geven. Of praat met ouders die meisjes niet naar school laten gaan.   
 • Empower meisjes.
  Meisjes worden vaak opgevoed met het idee dat ze minder goed zijn dan jongens. Tijd om hen te vertellen dat ze net zo goed zijn! Organiseer een leuke avond en vertel hen over hun rechten en mogelijkheden.   
 • Verander de regels.
  Zijn er regels op jouw school, in jouw omgeving of in jouw land die niet gelijk zijn voor jongens en meisjes? Organiseer een petitie en vertel mensen erover en zorg dat ze jouw petitie onderteken. Geef de petitie aan een persoon die over de regel gaat en laat hem of haar weten dat je het er niet mee eens bent.
Inloggen